Wednesday, 27 February 2013

Lente onzin

een simpele seizoensdood
laat zich als laatste sneeuw
niet verschalken door
de schamele notie van vergetelheid.

gij keert weer
tot dan - bloemen op uw graf
zoals het hoort
in de nevelen van 't gratuite ritueel [des] doods.

Tuesday, 15 January 2013

wind


A road upwards, cold
My horizon’s worth –
The few steps we sold
To the core
and we bleed snow, cry out home.

So,
Windless mills on top of dreams
Care for a walk,
through the silence of screams
Or just abandon but stay close
Stay talk.
Stay the semi nude
                Carried in my glove.