Wednesday, 27 February 2013

Lente onzin

een simpele seizoensdood
laat zich als laatste sneeuw
niet verschalken door
de schamele notie van vergetelheid.

gij keert weer
tot dan - bloemen op uw graf
zoals het hoort
in de nevelen van 't gratuite ritueel [des] doods.